Kloka val i vardagen – seminarium om antibiotikaresistens

Tisdag 5 april hålls ett seminarium på Smittskyddsinstitutet (SMI) för att visa vidden av problemet och hur vi som individer kan påverka resistensutvecklingen. Arrangörer är Smittskyddsinstitutet, Socialstyrelsen, Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt tillsammans med Riskkollegiet.

Seminariet riktar sig till inbjudna yrkesgrupper som på olika sätt berörs av problemet men också till allmänheten då det kommer att filmas av SVT/UR. Presentationer och referat från dagen publiceras inom kort.

Seminariet arrangeras i anslutning till WHO:s världshälsodag den 7 april som i år uppmärksammar antibiotikaresistens.

Medverkande:

 • Johan Carlsson, GD, Smittskyddsinstitutet
 • Lars-Erik Holm GD, Socialstyrelsen
 • Otto Cars, Smittskyddsinstitutet, ordförande i Stramarådet
 • Christina Greko, laborator, Statens veterinärmedicinska anstalt
 • Sven Ove Hansson, professor i filosofi, Kungliga tekniska högskolan
 • Roland Möllby, professor i bakteriologi, Karolinska Institutet
 • Karin Tegmark Wisell, enhetschef, Smittskyddsinstitutet
 • Anna Nordberg, kemist, Kemikalieinspektionen
 • Joakim Larsson, forskare inom MistraPharma, Göteborgs universitet
 • Johan Struwe, överläkare, Smittskyddsinstitutet
 • Inger Riesenfeld-Örn, utredare, Socialstyrelsen
 • Ulrika Grönlund Andersson, t.f laborator, Statens veterinärmedicinska anstalt
 • Maria Egervärn, mikrobiolog, Livsmedelsverket
 • Anna Brådenmark, veterinärinspektör, Livsmedelsverket
 • Kersti Gustafsson, vetenskaplig rådgivare, Kemikalieinspektionen
 • Bengt Larsson, smittskyddschef, Jordbruksverket