Hittills har en allvarlig sjukdom utrotats från världen med vaccinationer. De sista fallen av smittkoppor sågs i Somalia 1977 och 1980 utropade WHO världen smittkoppsfri. Fler sjukdomar skulle kunna försvinna men då gäller det att alla länder har effektiva vaccinationsprogram. Polio är den sjukdom som står närmast på tur och sedan 2001 har inga fall av sjukdomen rapporterats i Europa. Antalet mässlingfall i världen föll mellan 2000 och 2009 från cirka 750 000 till 197 000 om året tack vare vaccinationssatsningar. Sedan 2009 har mässling tyvärr ökat i Europa med utbrott i flera länder. Fall av mässling har dessutom upptäckts i stora delar av Europa efter att ovaccinerade resenärer tagit med sjukdomen från drabbade regioner. WHO har satt som mål att Europa ska vara fritt från mässling och röda hund år 2015. För att klara detta måste vaccinering av alla mottagliga personer prioriteras.

Vaccinationer tillsammans med rent vatten och bättre hygien har gjort att antalet barn som dör varje år har sjunkit till under 10 miljoner för första gången sedan dokumentationen började. WHO har uppskattat att ytterligare två miljoner dödsfall per år bland barn under fem år skulle kunna undvikas till 2015. Då gäller det att alla vacciner som finns idag används effektivt fullt ut och att den globala vaccinationstäckningen ligger på i snitt 90 procent.

Under det första årtiondet på 2000-talet utvecklades många nya vacciner. Sjukdomar orsakade av de vanligaste typerna av pneumokocker, humant papillomvirus (HPV), rotavirus och meningokocker går nu att förebygga. Dessa vacciner räddar liv och kan rädda ännu fler i framtiden. I Sverige har pneumokock- och HPV-vaccinering nyligen införts i vaccinationsprogrammet för alla barn. Det finns också ett stort antal vacciner under utveckling. WHO har redovisat att mer än 80 vacciner är i ett sent skede av forskning och utveckling. Ungefär 30 av dessa utvecklas för att skydda mot sjukdomar där det inte tidigare finns något vaccin.

I Sverige har vi en hög vaccinationstäckning och det är viktigt vi fortsätter vaccinera i lika hög grad för att inte sjukdomarna ska komma tillbaka. Det är också viktigt att övervaka sjukdomarna vi vaccinerar mot och hur immuniteten ser ut i befolkningen. Vaccinationstäckning och biverkningar måste också kontrolleras för att vaccinationsprogrammet ska fortsätta vara så tillgängligt, säkert och effektivt som möjligt.