West Nile-virus smittar genom myggbett. Infektionen ger i de flesta fall inga symtom, men kan hos cirka 20 procent ge influensalikande sjukdomsbild och någon procent kan få hjärninfektion. Risken för sjukdom efter vistelse i områden där viruset rapporterats är liten, och inget skäl för att avstå från att resa till dessa områden. Däremot är det alltid viktigt att försöka skydda sig från myggbett i områden där myggburna smittor finns. Man bör också tänka på diagnosen om man får feber, huvudvärk och muskelvärk inom 14 dagar efter hemkomst. Risken att virus ska spridas vidare med myggor i Sverige bedöms som mycket liten, men det kan smitta genom blodtransfusion. Eftersom man kan vara smittad utan symtom bör man inte ge blod inom 28 dagar efter hemkomst (SOSF 28 2009).

West Nile-feber rapporteras årligen från många delar av världen. I Europa har utbrotten varit mera begränsade än i till exempel USA, men sedan 2008 verkar viruset har fått något ökad spridning. Hösten 2010 rapporterades ett 100-tal fall från Thessalonikiområdet i Grekland. Läs mer om utbrottet under SMI:s allmänna sjukdomsinformation om West Nile-feber i högermenyn.