Sammanlagt 32 fall av laboratorieverifierad säsongsinfluensa har rapporterats till SMI för vecka 51. Stockholm rapporterade 20 av säsongsinfluensafallen medan Västra Götaland, Dalarna, Skåne, Skövde och Umeå rapporterade mellan 1 till 4 fall. Dessutom rapporterades totalt 8 fall av den pandemiska influensan, A(H1N1)2009pdm. Fem av fallen med pandemisk influensa rapporterades från Stockholm, 2 från Västra Götaland och 1 fall från Dalarna. Sannolikt är rapporteringen inte helt komplett på grund av helgledigheter.