Det brukar ta mellan sex och tio veckor innan toppen av influensasäsongen nås. Det troliga är därmed att Sverige i år, liksom fyra år av fem, får en influensatopp i februari.

Hög tid för vaccination

Av de tolv rapporterade fallen var elva säsongsinfluensa A, som brukar ge svår sjukdom hos dem som hör till de medicinska riskgrupperna, inte minst de äldre. Vi har inte haft någon stor spridning av den influensan sedan årsskiftet 2008-2009, och det finns därför risk att många smittas. Det är nu mycket hög tid för vaccination för de i riskgrupperna som vill undvika svår influensasjukdom i vinter.
Nästa ordinarie veckobrev om influensa publiceras den 12/1 2012 .

/Annika Linde, Smittskyddsinstitutet