Sedan 1982 erbjuds alla svenska barn vaccin mot röda hund. Viruset ingår i den mässling-påssjuke-röda hund – spruta (MPR) som erbjuds på barnavårdcentralerna då barnet är cirka 18 månader och senare även i skolan. Röda hund är i sig en lindrig sjukdom, men ger svåra fosterskador om den drabbar den blivande mamman tidigt under graviditeten. Sjukdomen är fortfarande vanlig i flera länder, och många nyanlända till Sverige i barnafödande ålder kan sakna immunitet.

Mamman till det anmälda skadade barnet hade kommit till Sverige vid 17 års ålder, inte fått vaccination i Sverige och ådrog sig sjukdomen vid besök i sitt hemland i Sydostasien. Sjukdomen diagnostiserades där och ett avbrytande av graviditeten rekommenderades, men paret avböjde detta. Utvidgad laboratorieanalys i Sverige av prov på den gravida mamman gav indikationer på relativt nylig röda hund, men var inte säkert diagnostisk. Barnet föddes underburet med tecken på ögon-, hörsel- och hjärtskador.

Anmälningspliktig sjukdom med okarakteristisk sjukdomsbild

Röda hund är en infektion som är svår att diagnostisera. I karakteristiska fall ger den lite feber, platta (makulära), blekröda utslag och körtelsvullnad. Framför allt körtlar i nacken brukar betraktas som typiskt. Eftersom symtomen är diskreta söker sannolikt få sjukvård. Det är heller inte så vanligt att läkare tänker på röda hund om en vuxen söker med subfebrilitet och ett diskret utslag - förutsatt att patienten inte anger att hon är gravid.

Det är naturligtvis viktigast att hitta sjukdomen hos gravida, men alla fall ska anmälas enligt smittskyddslagen och alla kontakter till den sjuka ska smittspåras om ett sjukdomsfall upptäcks. Detta är behandlande läkares ansvar.

Mödravårdsscreeningen avseende antikroppar mot rörda hund sker åtminstone vid första graviditeten. Det är ett viktigt sätt att identifiera icke-immuna – men screeningen kommer försent för en ovaccinerad, gravid kvinna som under tidig graviditet varit i ett land där sjukdomen finns till exempel Thailand eller Vietnam.

Två doser MPR ger långvarigt skydd mot tre sjukdomar med allvarliga konsekvenser

MPR-vaccintionen ger skydd mot tre sjukdomar, mässling, påssjuka och röda hund. Mässling orsakar dödsfall hos nästan 1/1000 av insjuknade, och hjärnskada efter infektionen är ännu vanligare. Den epidemi bland ovaccinerade som vi haft i Europa under 2011 har visat hur allvarlig sjukdomen är.

Påssjuka kan, i sällsynta fall, orsaka sterilitet hos män, och många universitetsstuderande drabbades nyligen vid en stor epidemi i Nederländerna.
Röda hund ger alltså svåra fosterskador under tidig graviditet, och medfödd svår hörselnedsättning var en av de vanligaste. Sedan MPR-vaccinationen infördes 1982 minskade antalet barn med medfödd dövhet mycket påtagligt i Sverige.
Det är viktigt att alla inom vården hjälps åt, så att ovaccinerade barn och unga, inte minst nyanlända till Sverige, blir identifierade och erbjuds vaccin. Det är också viktigt att tänka över sitt eget skydd mot dessa sjukdomar vid resa till länder där sjukdomarna finns – och detta gäller inte minst unga vuxna. Man bör ha fått två doser MPR för att vara långsiktigt skyddad.

/Annika Linde och Tiia Lepp, Smittskyddsinstitutet
/Mats Erntell, smittskyddsläkare, Halland
/Björn K Eriksson, bitr. smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm