Konferensen avhandlar frågor inom området hälsa, prevention och migration. Utifrån ett hälsoperspektiv vill SMI belysa hälsa och prevention i samband med migrationsprocessen och mottagandet av asylsökande och andra som av skilda skäl söker sig till Sverige.

Nya kunskapssammanställningar på området migration, sexuell hälsa och prevention presenteras, liksom ett nytt projekt som syftar till förbättrad struktur och samordning kring hälsoundersökningar av asylsökande.

Projektet är ett samarbete med Migrationsverket, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm läns landsting, Norrbottens läns landsting, Landstinget i Östergötland och Region Skåne samt Uppsala och Umeå universitet.

Konferensen vänder sig till hälso- och sjukvårdspersonal, tjänstemän, politiker, forskare och ideella organisationer inom området hälsa, prevention och migration.

Anmäl dig här