Inför starten av virussäsongen 2010-2011 utökades övervakningen med analysen av sökningar på Vårdguiden.se. Genom att studera hur människor söker information om kräkningar får SMI en bra bild av sjukdomens omfattning i samhället utanför vården.

Fler sökningar innan själva rapporteringen ökar

Hösten 2010 ökade sökningarna markant under vecka 45 och två veckor senare fick vi en motsvarande tydlig ökning av antalet rapporterade laboratoriefynd. Detta bekräftade resultatet från den analys som tidigare gjorts av föregående säsongers sökdata. Den visade att ökningen av antalet sökningar brukade ses en till tre veckor innan en kraftigare ökning noterats av antalet rapporterade fall av norovirus till SMI.

Under hösten 2011 har sökningarna på Vårdguiden legat på en förhållandevis låg nivå fram till vecka 48. Dessutom har ovanligt få laboratoriefall av norovirus rapporterats från vården, med endast enstaka bekräftade utbrott.
När man nu kunnat se en markant ökning av webbsökningarna finns det starka skäl att under de närmaste veckorna förvänta sig en ökning av antalet rapporterade vårdfall av vinterkräksjuka.

God handhygien för att inte sprida smitta

Vi vill påminna om betydelsen av god handhygien, både i hemmet och på arbetsplatsen, för att inte sprida smittan vidare i samband med magsjuka. Man bör även stanna hemma från arbetet i ytterligare två dagar efter att man blivit frisk.

Den förväntade ökningen av rapporterade laboratoriefynd inom en till tre veckor, där de flesta proverna kommer från vården, gör att det finns anledning att vara speciellt uppmärksam på ökad risk för vårdrelaterad smittspridning.

/Kjell-Olof Hedlund, Smittskyddsinstitutet
Anette Hulth, Smittskyddsinstitutet