Rekommendationerna riktar sig i första hand till ansvariga för verksamheten vid allmänna vattenverk. Även andra producenter och tillhandahållare av dricksvatten som omfattas av livsmedelslagstiftningen, liksom kontrollmyndigheter kan ha nytta av informationen i detta dokument.

Av naturliga skäl innehåller inte rekommendationerna all information som behövs för att producera mikrobiologiskt säkert dricksvatten.

Rekommendationerna i sammandrag

Känn ditt råvatten

  • Upprätta skyddsområden
  • Inventera källor till fekal påverkan
  • Upprätta ett program för löpande övervakning av råvattenkvaliteten

Känn ditt vattenverk

  • Utvärdera de mikrobiologiska säkerhetsbarriärerna i beredningen
  • Förbättra beredningen om utvärderingen visar på otillräckligt skydd mot vattenburen smitta

Cryptosporidium och Giardia – rekommendationer om åtgärder för att minska risken för vattenburen smitta