Vårdrelaterade infektioner är ett problem inom all vård och omsorg. Kontakterna mellan de olika vårdformerna är täta och risken för smittspridning är stor. Det globala problemet med antibiotikaresistenta bakterier i vården ökar. Genom att tillämpa basala hygienrutiner och vara rätt klädd förebygger man smittspridning mellan vårdtagare och personal.

Juryn består av sakkunniga i Svensk Förening för Vårdhygien: Birgitta Lönnberg, Landstinget Gävleborg; Inger Spencer, Hygienansvarig, Folktandvården Västra Götaland; Inga Zetterqvist, Smittskyddsinstitutet.

Övriga i projektgruppen: Peter Thore.

Prisutdelare: Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsråd i Örebro läns landsting.

Nominera någon som har åstadkommit en förändring

Förslag på pristagare med motivering, kan inkomma från organisation/företag/arbetsplats eller enskild person. Förslaget ska innehålla namn, adress och e-postadress på nominerad, med kort motivering, max en A4-sida. Även namn adress och e-postadress till den som skickat in nomineringen ska bifogas.

Ladda ner affisch om Stora hygienpriset 2011 här .

Förslag skickas till inger.spencer@vgregion.se senast 12 mars 2011. Vid eventuella frågor ring Inger Spencer 0500-49 98 43.

Prisutdelning sker i samband med Svensk Förening för Vårdhygiens studiedagar
på Conventum i Örebro den 12 april.