Sedan vecka 47 har antalet nyanmälda i stort sett fördubblats varje vecka. Eftersom de flesta som drabbas av influensa får en relativt mild sjukdom och inte söker vård är de rapporterade fallen alltid bara toppen av ett isberg, men hur många som insjuknat utan att ha blivit provtagna och anmälda denna säsong är okänt. Det är fortsatt i första hand barn under 5 år och unga vuxna som anmälts. Det är färre drabbade i skolåldern, övre medelåldern och bland äldre (tabell 2). Sjukhusvård har rapporterats för 34 personer, men på grund av helgerna är information om såväl vaccinationer som allvarlighetsgrad av sjukdom begränsad för de nyanmälda fallen. Spridningen är störst i Stockholm, Skåne och Västra Götaland. Förutom ett sjuårigt barn i Helsingborg som avlidit har inga dödsfall eller svåra fall kommit till vår kännedom.

Tabell 1. Antal nya influensafall

Vecka 47 48 49 50 51 52 1(-4/1) Totalt
Totalt antal verifierade fall 1 4 5 15 24 67 55 171
Rapporterat sjukhusvårdade 4 8 4 6 12 34

Tabell 2. Åldersfördelning av nya influensafall

Åldersgrupp Antal verifierade fall Fall per 100 000 pers.
0-4 år 22 4,0
5-14 år 9 0,9
15-39 år 87 2,9
40-64 år 46 1,5
65- år 7 0,4

En fullständig rapport för vecka 52 2009 och vecka 1 2011 kommer under vecka 2.