I den grafiska profilen är logotypen vårt viktigaste visuella kännetecken och ska finnas med, väl synlig i all vår kommunikation för att tydliggöra SMI som avsändare.

Läs mer om SMI:s nya verksamhet och organisation