Hur utbrotten kommer att utvecklas är omöjligt att förutsäga, men det är fortsatt viktigt att alla som hör till riskgrupperna vaccineras. Alla de tre influensastammar som cirkulerar finns i vaccinet.

Läs mer i SMI:s influensarapport.