Råden kring vilka som bör mässlingsvaccineras har delvis varit otydliga. Detta beror på att vaccinationsprogram och vaccinationstäckning har förändrats under de senaste decennierna. Sannolikheten för att ha haft sjukdomen eller blivit vaccinerad beror på när man är född. Läs mer om gamla och nya vaccinationsprogram här .

Smittskyddsinstitutet förtydligar i tabellen nedan vilket skydd man kan förväntas ha i de olika åldersgrupperna om man inte aktivt valt att avstå från vaccination. I kommentarsfältet anges vilka som kan behöva överväga mässlingsvaccination före till exempel utlandsresa. Det finns inget nationellt register över vilka som vaccinerats eller varit sjuka. För den som inte har kvar sitt vaccinationskort och inte kommer ihåg om man vaccinerats eller haft sjukdomen kan tabellen ge vägledning vid bedömning av vilket mässlingsskydd man kan tänkas ha.

Födelseår Sannolikt haft mässling Erbjuden/kommer erbjudas vaccinations-dos 1 vid ca 1,5 års ålder Erbjuden/kommer erbjudas vaccinations-dos 2 vid 6-8 eller 12 års ålder Kommentar
Före 1960 Ja Nej Nej I stort sett alla har haft mässling och är skyddade hela livet
1960-1969 Ja, majoriteten Nej Nej Vissa (max 5 %) födda mot slutet av decenniet är ovaccinerade och har inte haft mässling (i). Bör vaccineras vid smittrisk
1970-1974 Ja, majoriteten Ibland Ja Få vaccinerades i början på 70-talet. De flesta har immunitet efter sjukdom och/eller skolvaccination på 80-talet, men det finns oskyddade som bör vaccineras vid smittrisk
1975-1979 Ja, en avtagande andel Ja Ja De flesta vaccinerade med en dos i skolan, ca 60 % med två doser
1980-1998 Nej Ja Ja Mindre epidemier under 80-talet,
< 100 fall/år sedan 1988. Kring 95 % vaccinerade med två doser nästan alla år sedan 1985
1999-2001 Nej Ja Ja Erbjuds dos två vid 12 års ålder 2012-2014. Tidigareläggning av dos 2 kan övervägas vid smittrisk
2002-2004 Nej Ja Ja 2007 förflyttades dos två till 6-8 års ålder. Lite olika scheman i olika län. Barnen bör följa sitt schema, ingen tidigareläggning
2005-ca. februari 2010 Nej Ja Ja Ingen åtgärd
Ca mars 2010 Nej Ja Ja Vaccination från och med 9 mån ålder kan övervägas vid smittrisk (ii).

i) Något mindre mässling p.g.a. vaccinationerna på 1970-talet. Många födda på 1960-talet skulle normalt smittats då.
ii) Observera att barn som vaccineras med MPR före 12 månaders ålder även måste vaccineras med den ordinarie dosen vid 18 månaders ålder.

Den som varken haft mässling eller är vaccinerad och ska resa utomlands rekommenderas vaccination läs mer på Socialstyrelsens webbplats .
För fullgott, bestående skydd bör man ha fått två doser med minst 4 veckors mellanrum, men intervallet mellan sprutorna kan vara betydligt längre, som till exempel i barnvaccinationsprogrammet.

Varför ska man vara skyddad mot mässling?

Mässling är en allvarlig barnsjukdom, som det finns ett välbeprövat vaccin emot. Vi har i Sverige, liksom i de flesta andra länder, beslutat att ge våra barn skydd mot mässling. Det vaccin vi har idag har använts sedan 1982. Knappt 200 000 barn vaccineras varje år, och ca 6 miljoner doser av vaccinet har alltså givits bara i Sverige. Allvarliga biverkningar är extremt ovanliga och vaccinet bedöms som mycket säkert. Skyddet är också mycket bra. De flesta som smittades 2012, 20 av 26 personer, var ovaccinerade. Tre personer angavs vara vaccinerade med en dos av vaccin mot mässling och för tre personer saknades uppgift om vaccination.
Läs mer om mässling här.