Människor kan smittas av mjältbrand om de har nära kontakt med djur som är döda eller döende i sjukdomen. Sjukdomen kan behandlas med antibiotika. De som varit i direktkontakt med de sjuka djuren får nu förebyggande behandling. Eftersom mjältbrand inte smittar mellan människor är de personer som blivit exponerade för smittan alltså inte smittsamma.

Ovanligt att människor drabbas av mjältbrand

Mjältbrand är en allvarlig, akut bakteriell infektionssjukdom som kan drabba många djurslag, framförallt gräsätare. Sjukdomen kan överföras mellan djur och människa, och förekommer i princip i hela världen. De senaste sjukdomsfallen hos djur i Sverige var 2008 i Halland. Ingen människa smittades.
Allmänheten bedöms inte löpa någon smittrisk och det är inte någon risk att vistas i naturen utanför avspärrade områden i närheten av den drabbade gården. Smittskyddsläkaren i Örebro har dock bedömt att det ur hälsovårdssynpunkt är olämpligt att i nuläget bada i Kvismare kanal.

Kontaktperson

Lars Engstrand, avdelningschef, tfn 08-457 23 00