Robert Koch-institutets intensifierade övervakning av EHEC fortsätter och hälso- och sjukvården uppmanas till fortsatt uppmärksamhet på patienter med symtom som blodiga diarréer och buksmärtor.

God hand- och livsmedelshygien bästa sättet att undvika smitta

Även efter avslutat utbrott kan enstaka fall av den aktuella EHEC-infektionen uppkomma, liksom fall av annan EHEC. Bästa sättet att undvika sjukdom är fortsatt god hand- och livsmedelshygien. I Sverige finns ingen anledning att avstå från vissa typer av livsmedel.

Ytterligare information

Sofie Ivarsson, epidemiolog, tel 08-457 23 00