Följande medel kan sökas:

  • Verksamhetsbidrag och organisationsbidrag till ideella organisationer
  • Projektbidrag
  • FoU-projekt för kunskaps- och forskningsanknuten metodutveckling

Särskilda anvisningar och kriterier för respektive medel framkommer i de anvisningar som följer de olika ansökningshandlingarna.

Statbidrag kan tilldelas riksorganisationer och organisationer som är av riksintresse och ska användas så att det får så stor effekt och nytta som möjligt för prioriterade preventionsgrupper och insatsområden.

FoU-bidrag kan sökas av olika organisationer för kunskaps- och forskningsanknuten metodutveckling inom prioriterade områden på nationell nivå och med nationell relevans. Summa för projektbidrag och FoU-bidrag varierar år från år.

De organisationer och aktörer som får medel ska följa upp hur dessa använts och rapportera in resultat och måluppfyllelse, tillsammans med en ekonomisk redovisning till myndigheten.

Mer information om statsanslaget 2:8 samt ansökningshandlingar

Sista ansökningsdag

Ansökningshandlingar ska vara inkomna hos myndigheten senast torsdagen den 1 september 2011. Handlingar skickas till:

Smittskyddsinstitutet
Hiv/STI-prevention
171 82 Solna