Andra länder med pågående utbrott är Bulgarien, Schweiz, Spanien, Tyskland, Italien, Belgien, Serbien, Turkiet, Makedonien och Storbritannien. Totalt har 38 länder i WHO:s europeiska region rapporterat mässlingfall hittills i år. Sedan årsskiftet har även 13 fall konstaterats i Sverige, varav 12 var ovaccinerade och en vaccinerad med en dos.

Därför rekommenderar Smittskyddsinstitutet och Socialstyrelsen att ovaccinerade barn som är äldre än 9 månader vaccineras mot mässling vid utlandsresa (normalt ges vaccin på BVC vid 12–18 månaders ålder). Observera att barn som vaccineras med MPR före 12 månaders ålder måste även vaccineras med den ordinarie dosen vid 18 månaders ålder. Även vuxna som inte har haft sjukdomen eller vaccinerats med två doser bör se till att bli vaccinerade inför en utlandsresa.

Mässling är en av de mest smittsamma infektioner som finns. Den är luftburen och kan drabba både barn och vuxna. Vid misstänkta fall bör man kontakta infektionsklinik eller barnklinik direkt per telefon. Eftersom smittsamheten är så hög är det inte lämpligt att sitta i ett väntrum på en vårdcentral eller läkarmottagning.

Tiden mellan smitta och insjuknande är omkring tio dygn. Symtomen är feber, snuva och hosta de första dagarna. Därefter uppkommer utslag på kroppen och irritation i ögonen. Det finns ingen behandling mot själva sjukdomen. Mässling kan leda till följdsjukdomar som hjärn-, öron- eller luftrörsinflammation.