Denna typ av bakterie (enteroaggregerande E.coli, EaggEC) förekommer framför allt hos människa och inte hos idisslare som traditionell ehec oftast gör. Den kan likt ehec smitta genom direktkontakt mellan människor eller via förorenad föda.

Smittspårningsarbete och epidemiologisk typning av denna ehec-variant liksom traditionell ehec pågår kontinuerligt. Detta sker i samarbete mellan Smittskyddsinstitutet, lokala laboratorier och landstingens smittskyddsenheter för att så snabbt som möjligt identifiera smittade individer och/eller föda för att förhindra ytterligare fall.

För fördjupad läsning se:
Eurosurveillance, Volume 16, Issue 24, 16 June 2011