Det finns heller ingen annan känd koppling till någon person som varit sjuk efter resa till Tyskland. Personen insjuknade med blodiga diarréer i mitten av juni, men mår nu bättre. Utredning för att hitta smittkällan pågår. Det är ännu oklart om smittan har kommit från ett livsmedel i Sverige eller om det finns någon annan koppling till utbrottet i Tyskland.

SMI avråder från att äta råa groddar i enlighet med Livsmedelsverkets rekommendationer

Antalet ehec-fall som är direkt kopplade till utbrottet i Tyskland är 53 totalt, varav 18 som har drabbats av komplikationen HUS.

Ehec är mycket smittsamt och kan spridas till familjemedlemmar. Förhindra vidare spridning av smittan genom noggrann handtvätt efter toalettbesök och god livsmedelshygien.