Andra länder med pågående utbrott är Bulgarien, Schweiz, Spanien, Tyskland, Italien, Belgien, Serbien, Turkiet, Makedonien och Storbritannien. Totalt rapporterade 35 länder i WHO:s europeiska region 11 146 mässlingfall till och med april i år.

I Sverige är skyddet mot mässling generellt gott, vilket talar mot att ett större utbrott skulle ske här. Ovaccinerade personer som inte har haft mässling eller personer som endast fått en vaccindos mot mässling kan dock riskera att smittas, t.ex. i samband med resa till områden med pågående mässlingsutbrott. Sedan årsskiftet har 20 fall konstaterats i Sverige, varav 14 var ovaccinerade. För 5 saknas ännu uppgift om vaccination och en person var bara vaccinerad med en dos.

Inför en utlandsresa rekommenderar Smittskyddsinstitutet och Socialstyrelsen att ovaccinerade barn som är äldre än 9 månader vaccineras mot mässling (normalt ges vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund på BVC vid 12–18 månaders ålder). Observera att barn som vaccineras före 12 månaders ålder även måste vaccineras med den ordinarie dosen vid 18 månaders ålder.

Bland äldre barn talar svenska antikroppsstudier för att framför allt barn födda före 2002 som ännu inte har fått en andra dos i barnvaccinationsprogrammet bör få denna för att ha ett bra skydd mot mässling vid resa utanför Sverige. Om den andra dosen tidigarelagts ersätter denna den ordinarie dosen i barnvaccinationsprogrammet.

Även vuxna som inte har haft sjukdomen eller inte har vaccinerats med två doser bör vaccineras med en dos före utlandsresa. För långvarigt skydd rekommenderas två doser med minst 28 dagars mellanrum.

Som alltid är det viktigt att spara dokumentationen över de vaccinationer man fått.

Kontakta en vaccinationsmottagning för resemedicinsk rådgivning om du har frågor inför en planerad utlandsresa.

Mässling är en mycket smittsam infektion. Den är luftburen och kan drabba både barn och vuxna. Vid misstänkta fall bör man kontakta infektionsklinik eller barnklinik direkt per telefon. Eftersom smittsamheten är så hög är det inte lämpligt att sitta i ett väntrum på en vårdcentral eller läkarmottagning.

Tiden mellan smitta och insjuknande är omkring tio dygn. Symtomen är feber, snuva och hosta de första dagarna. Därefter uppkommer utslag på kroppen och irritation i ögonen. Det finns ingen behandling mot själva sjukdomen. Mässling kan leda till följdsjukdomar som hjärn-, öron- eller luftrörsinflammation.