Groddarna är tillbakadragna från marknaden i Tyskland och anläggningen är stängd. Det finns inget som tyder på att groddarna har sålts i Sverige eller andra länder utanför Tyskland.

SMI uppmanar fortfarande personer som vistas i Tyskland att följa de tyska rekommendationerna om att inte äta råa groddar eller livsmedel som kommit i kontakt med råa groddar samt att vara mycket noga med handhygienen. Den tidigare rekommendationen om att också undvika att äta gurka, sallad och tomat har alltså tagits bort. Se även information på Livsmedelsverkets hemsida .

Situationen oförändrad i Sverige

I Sverige är situationen i princip oförändrad med 18 fall som har drabbats av komplikationen HUS, som misstänks vara smittade i Tyskland. I Sverige finns totalt 52 ehec-fall som misstänks vara kopplade till det tyska utbrottet. De senaste ehec-fallen som rapporterades till SMI insjuknade den 30 maj efter vistelse i Tyskland, och är alltså inga nya fall i den bemärkelsen. Det finns inga svenska fall som hittills misstänks ha blivit smittade av livsmedel som köpts och ätits i Sverige.

Stoppa vidare smittspridning

Ehec är mycket smittsamt och kan spridas till familjemedlemmar. Förhindra vidare spridning av smittan genom noggrann handtvätt efter toalettbesök och god livsmedelshygien.

SMI uppmanar sjukvården till ökad vaksamhet på patienter som söker vård för ehec-symtom som diarré, blodig diarré och buksmärtor och som rest i Tyskland under maj månad. Dessa personer ska snarast erbjudas medicinsk bedömning och provtagning för ehec. Observera att ehec alltid måste efterfrågas på remissen till laboratoriet för att analysen säkert ska bli utförd. Ehec är en allmänfarlig anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen. Antibiotika bör inte användas vid behandling av ehec, då det kan förvärra symtomen.