Sedan andra veckan i maj har mer än 80 fall av HUS rapporterats i Tyskland och nya fall fortsätter att diagnosticeras. Så många fall under så kort tid är mycket ovanligt. Än så länge finns ingen misstänkt smittkälla och nu pågår en utredning för att spåra smittkällan.

Även svenska resenärer har drabbats av de typiska EHEC-symtomen, blodiga diarréer och buksmärtor och för närvarande är provsvar för att bekräfta EHEC-infektionen på väg. Totalt har fyra svenska HUS-fall rapporterats som misstänkt smittade i Tyskland under samma tidsperiod som det tyska utbrottet pågått. Det är fler fall än vad som är normalt i Sverige. Smittskyddsinstitutet försöker tillsammans med berörda smittskyddsenheter i Sverige att kartlägga smittvägarna för de svenska fallen i Tyskland.

I Västra Götaland har sjukvården uppmanats till ökad vaksamhet mot patienter som söker vård för EHEC-symtom som blodig diarré och som nyligen har varit i Tyskland. En vaksamhet som generellt också bör gälla i hela landet, då tysklandsresenärer inte bara är begränsade till södra Sverige.

EHEC är mycket smittsamt och kan spridas till familjemedlemmar. Noggrann handtvätt efter toalettbesök och god livsmedelshygien är viktiga sätt att stoppa smittspridning.