Verksamheten startade 1994 främst med syftet att analysera prov från utbrott av magsjuka inom vård och samhälle. Den molekylära diagnostiken var då under utveckling, idag utförs den på 15 laboratorier spridda över landet. Den elektronmikroskopiska verksamheten vid SMI kommer fortsättningsvis att fokusera på metodstöd, diagnostikberedskap och utbrottsutredningar. Samt undersökningar av unik natur som inte utförs av andra laboratorier och i de fall där tidsaspekten inte är mest avgörande.