I slutet av 2010 skrev vi i EPI-aktuellt att det fanns ovanligt mycket mycoplasma i landet. I år finns det troligen ännu mer. Karolinska sjukhusets mikrobiologiska laboratorium har påvisat mer mycoplasma än någonsin, och också Umeå och Göteborg rapporterarovanligt mycket mycoplasma.

Mycoplasmaspridningen varierar i intensitet med toppar och dalar som varar i flera år. Den nuvarande utbrottet tog fart förra året. Troligen kommer utbrottet att avklinga nästa år. En dansk långtidsstudie har visat att man brukar se höga toppar under två år, och att det sedan avklingar. Liksom alla andra förkylningar toppar mycoplasma under vintersäsongen.

En förkylning som ibland blir lunginflammation

Mycoplasmainfektion brukar börja med svalgirritation, nästäppa och huvudvärk. De flesta smittade får bara dessa symtom, men ungefär tio procent av de smittade utvecklar lunginflammation. Bland unga vuxna i Sverige är mycoplasma den vanligaste orsaken till lunginflammation. Den brukar börja med tilltagande torrhosta några dagar efter förkylningsinsjuknandet, och hostan kan sedan bli mycket långvarig.

Alla kan drabbas

Mycoplasma pneumoniae är en liten bakterie som sprids från människa till människa som droppsmitta. Nära kontakt krävs för smitta och smittsamheten är stor inom familjer och barngrupper. Inkubationstiden är lång, 2-3 veckor och alla kan bli smittade eftersom genomgången sjukdom inte ger bestående immunitet.
Att försöka undvika närkontakt med smittade är viktigt för att förhindra smittspridning, liksom att nysa i näsduk eller armvecket. Det är inte helt klart hur stor del av smittan som kan ske genom hand-slemhinnekontakt, men eftersom det är svårt att veta vilken infektion en person har är handhygien alltid viktigt.

Bara svårt sjuka bör få antibiotika

Om mycoplasmainfektion verifierats och patienten är så svårt sjuk att behandling är nödvändig, kan makrolider eller tetracyklin ges, men man ska komma ihåg att infektionen i de flesta fall självläker. Antibiotikaförskrivning bör ske enlighet de behandlingsrekommendationer som finns (se länk i högermenyn).

/Annika Linde, Smittskyddsinstitutet