I samband med dagen publicerar riksdagen en broschyr i ämnet: ”Antibiotikaresistens och hotet mot folkhälsan” som sammanfattar detta mångfacetterade problem. I broschyren finns svar på grundläggande frågor som hur antibiotika används och hur resistens sprids.

Broschyren går att läsa på riksdagens webbplats om forskning och framtid.