Anledningen är att man vid flera tillfällen hittat just rotavirus vid utbrott på äldreboenden i USA. CDC uppger även att det är ovanligt att man analyserar prov för rotavirus vid utbrott bland äldre.

Analysresultat i Sverige visar också på rotavirus

I Sverige kommer CDC:s uppmaning inte som en överraskning, men det är viktigt att påminna om rotaviruset vid val av analyser vid utbrott inom äldreomsorgen. Rotavirus påvisades i 3,3 procent av prov från äldre och i 18,8 procent av prov från barn visade en genomgång vid Smittskyddsinstitutet under säsongen 2001-2002.

Antalet fynd av rotavirus har varierat mycket mellan säsongerna och vi har även noterat att det kan vara stor skillnad på vilka virustyper som dominerat i olika åldersgrupper.

Vid utbrott av rotavirus inom äldrevården skiljer sig den kliniska bilden något från den man normalt ser vid utbrott av norovirus (vinterkräksjuka). Personalen drabbas inte i lika stor omfattning och förloppet beskrivs ofta som mer utdraget, dvs. spridningen sker inte lika snabbt och symtomen avklingar långsammare.

/Kjell-Olof Hedlund, Smittskyddsinstitutet