98 procent av barn födda under 2008 hade fått minst tre vaccindoser mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och Haemophilus influenzae typ b enligt rapporter som samalts in från barnavårdscentralerna i Sverige i januari 2011 . Andelen barn som hade vaccinerats mot mässling, påssjuka och röda hund uppgick till 96,4 procent.
Den allmänna vaccinationen mot pneumokocksjukdom startades 1 januari 2009 och omfattade barn födda från och med 1 oktober 2008. I fem län erbjöds vaccination redan tidigare. Totalt var 60 procent av barnen födda 2008 vaccinerade med tre doser av pneumokockvaccin.

Vaccination mot tuberkulos och hepatit B erbjuds till barn med ökad risk att utsättas för smitta. Sammantaget var 23 procent av barnen vaccinerade mot tuberkulos och 29,7 procent mot hepatit b.

Anslutningen till det allmänna barnvaccinationsprogrammet övervakas genom årlig insamling av vaccinationsstatistik från alla barnavårdscentraler i landet. I januari månad varje år lämnas uppgifter om vaccinationsstatus hos de barn som under föregående kalenderår fyllt två år och under sommaren kommer rapporterna till Smittskyddsinstitutet (SMI) där de sammanställs. Rapporten för 2011omfattade totalt 110 731 barn.

/Tiia Lepp, Smittskyddsinstitutet