• SMI har utvärderat landstingens arbete med en rationell antibiotikaanvändning

  Publicerat

  Alla landsting har inrättat Stramagrupper med uppdrag och finansiering. Fem landsting har minskat sin förskrivning. Tre av dem nådde det uppsatta målet om en minskad förskrivning. Det visar SMI:s utvärdering…

 • Studie sätter hög prislapp på antibiotikaresistens i Europa

  Publicerat

  Över 8 000 dödsfall och 62 miljoner euro i extra kostnader kunde tillskrivas infektioner i blodet orsakade av två antibiotikaresistenta bakterier år 2007. De höga kostnaderna representerar enbart en…

 • Flera smittade efter Hepatit A-utbrott i Estland

  Publicerat

  I Estland pågår sedan mitten av augusti ett utbrott med hepatit A. Samtliga 66 fall har rapporterats smittade i Viljandi län. Antalet barn under 14 år var 15 stycken och medelåldern bland de insjuknade…

 • Endast åtta konstaterade fall av ny fästingsjukdom

  Publicerat

  Den i dagarna aktualiserade Neo-sjukdomen är sannolikt en mycket ovanlig konsekvens av fästingbett, som hittills nästan uteslutande beskrivits hos personer med försvagat immunsystem.

 • Information om ”Neosjukdomen”

  Publicerat

  Med anledning av uppmärksamheten i medier under dagen kring infektionen ”Neosjukdomen”, presenteras här en kort lägesbeskrivning.

 • Snart dags för Hajj 2011

  Publicerat

  Första veckan i november inleds Hajj, vallfärden till Mekka i Saudiarabien. Då söker sig flera miljoner muslimer från hela världen dit, också många svenska muslimer. När så många människor samlas på…

 • Första europeiska MSM-konferensen om prevention

  Publicerat

  I november står SMI värd för FEMP,The Future of European Prevention among Men who have Sex with Men. Konferensens ansats är hivförebyggande arbete riktad till preventionsgruppen män som har sex med män…

 • Ny webbsida ska ge ansvarsfull användning av antibiotika till djur

  Publicerat

  Världshälsoorganisationen för djurhälsa (OIE) är oroade över resistensutvecklingen. Därför lanserar nu OIE en särskild webbplats som ska ge uppdaterad och relevant information om rationell antibiotikaförbrukning…

 • Flera aktuella fall av histaminförgiftning orsakade av tonfisk

  Publicerat

  Vissa fisksorter som hanterats felaktigt kan innehålla histamin vilket kan orsaka en övergående, allergiliknande reaktion. Sannolikt är histaminförgiftning vanligare än vad som faktiskt rapporteras…

 • God handhygien förhindrar smittspridning på förskolor

  Publicerat

  Nu under hösten kommer förkylningar och magsjukor, men det finns en del saker man kan göra för att hindra smittspridning.

 • Influensarapportering startar – nu med nytt utseende

  Publicerat

  Influensarapporteringen till de nationella smittskyddsinstituten på norra halvklotet börjar vecka 40, och den första rapporten skickas ut vecka 41. SMI kommer i år, liksom tidigare år, att publicera…

 • Nya fall av rabies på Svalbard – undvik kontakt med djur

  Publicerat

  Under hösten har flera fall av rabies konstaterats på Svalbard och nu uppmanas man att vara försiktig och undvika kontakt med djur.

 • Sverige på globalt antibiotikamöte i Indien – ett land med svårt resistensläge

  Publicerat

  Nyligen hölls Global Forum on Bacterial Infections i New Delhi i Indien. Mötet fokuserade på tillgång till antibiotika och förebyggande av resistens med inriktning på förhållanden i låg- och medelinkomstländer.

 • Influensa – många sjuka men få döda 2010-2011

  Publicerat

  Sverige drabbades av tre olika virustyper under förra årets influensasäsong 2010-2011. Därför insjuknade troligen fler personer än under 2009, då endast pandemiviruset cirkulerade i befolkningen. Pandemivaccinationen…

 • Flera fall av inhemsk malaria i Grekland

  Publicerat

  16 personer har sedan juni i år smittats av malaria i Grekland och nu skärper landet övervakningen, bland annat kommer allt blod från blodgivare i de drabbade områdena testas.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 Nästa