De estniska myndigheterna rekommenderar alla resenärer till Viljandi att tänka på att hålla god handhygien.

Generellt är det alltid bra att inför resa se över sitt vaccinationsskydd gällande hepatit A.

/Margareta Löfdahl, Smittskyddsinstitutet