Den kommande konferensen Femp2011 i Stockholm blir den första renodlade MSM-konferensen någonsin i Europa.
– Konferensen handlar om hiv och STI-prevention som riktar sig till män som har sex med män i Europa. Europa i det här fallet är ett stort Europa, allt från Irland i väst till Ural i öst. Vi räknar med deltagande från närmare 40 länder, berättar projektledare Staffan Hallin vid enheten för hivprevention och sexuell hälsa.

Ny tid kräver ny prevention

En målsättning för FEMP är att koppla ihop olika preventörer och aktörer på fältet med forskare, berörda myndigheter och offentliga institutioner. Tanken är att på så sätt få en övergripande bild av utmaningar och möjligheter för den framtida preventionen.

En förhoppning är att konferensen också ska involvera kommersiella och privata aktörer som står bakom de arenor där männen träffas och ibland har sex. Som exempel kan nämnas gaysaunor, videoklubbar och gaybarer. Det är viktigt att preventionen når fram på de här platserna.

– Efter snart 30 år är hivepidemin inte längre densamma och den utspelar sig i ett annat landskap, fortsätter Staffan Hallin. Vi står också inför ett paradigmskifte. Fungerande behandlingar har självfallet förändrat attityder och beteenden. Det har lett till en "liberalisering" av tidigare mer strikta säkrare sexmönster. Aids har i det närmaste försvunnit och hivinfektionen blivit osynlig. Nya generationer, utan erfarenhet av kamraters sjukdom och död, växer upp. Vi ser en "post-hiv generation". Mötesplatserna är i dag även fler än för 30 år sedan. Preventionen måste anpassa sig till den nya kontexten. Det inte längre samma epidemi och den utspelar sig i en annan kontext.

Staffan Hallin menar att det inte är tillräckligt att bara informera gruppen MSM om smittvägar, testning, mediciner och att man ska använda kondom.
– Ingen grupp någonsin har förändrat sina sexualvanor som homo- och bisexuella män. Och bibehållit den förändringen under lång tid. Fortfarande är MSM bättre på att använda kondom jämfört med andra grupper. Men vi har gått "från kris till vardag". Nya generationer har kommit ut och döden väntar inte automatiskt bakom hörnet. I de länder där tillgång till behandling med bromsmediciner är tillgänglig bör tilläggas.

Hiv ökat stadigt bland MSM

Trots de förändrade sexualvanorna har hiv sedan sekelskiftet 2000 långsamt men stadigt ökat bland MSM i Europa. Dessutom finns en dold och underrapporterad epidemi bland MSM i de centrala och östliga delarna av Europa. En bidragande orsak till denna östliga underrapportering kan vara att synen på homosexualitet och samkönade förbindelser inte förändrats till det bättre som i andra delar av Europa.

Staffan Hallin berättar vidare att just genom hivepidemins osynlighet inom MSM-gruppen i öst så har det uppstått ett underskott på erfarenhet och framväxt av fungerande preventionsmetoder som riktar sig till MSM i dessa länder. Vi vill dela med oss av våra erfarenheter, menar han.

SMI står som värd och finansierar konferensen. Dessutom bidrar Europakommissionens Executive Agency for Health and Consumers, EAHC till finansieringen. Sida bidrar med de medel som ska finansiera ett stipendieprogram för att öka mjöligheten för östeuropeiskt deltagande. Norska folkhälsoinstitutet bidrar också med pengar till översättning till och från ryska.
Konferensen går av stapeln, den 10–11 november, i Norra Latins gamla lokaler vid Folkets hus, Stockholm.

/Frederik Abbemo, Smittskyddsinstitutet