Hösten betyder sjukdomstider på förskolorna med förkylningar och magsjukor. De allra flesta infektioner läker ut utan någon behandling och åtgärderna som görs är till för att förhindra smittspridning.

Genomgång av studier kring handsprit

Det finns några publikationer som talar för att förskolor som låtit barn använda handsprit fått en minskad infektionsfrekvens. En nationell riktlinje avseende en så omfattande och delvis kontroversiell åtgärd kräver en noggrann värdering av all dokumentation och ställningstagande om att åtgärden med säkerhet är effektiv och helt riskfri, och någon sådan utvärdering har ännu inte gjorts på nationell nivå.

Råd för god hygien

Överföringen av smitta sker framför allt via händer och föremål som blivit infekterade och för att förhindra smittspridning på förskola är det bra att tänka på följande:

God handhygien

  • Låt barnen tvätta händerna med flytande tvål före måltid, efter toalettbesök och efter utevistelse. Torka händerna på pappershanddukar. Tänk på att hjälpa små barn med handtvätten .
  • Vid blöjbyte ska personalen använda handskar och efter bytet ska händerna tvättas och handsprit användas.
    Andra råd
  • När barnet är snuvigt, använd pappersnäsdukar som slängs efter användning en gång.
  • Lär barnen hosta i armvecket.

/Inga Zetterqvist, Smittskyddsinstitutet