Under säsongen 2010-11 dominerade pandemiviruset A(H1N1)2009 och influensa B. I övriga Europa fick man nästan lika många svårt sjuka i A(H1N1) som 2009. I Sverige, Norge och Finland blev epidemin mildare eftersom så många i befolkningen fortfarande hade skydd av pandemivaccinationen 2009. Efter A(H1N1) kom det kraftigaste utbrottet av influensa B som vi noterat i modern tid. Många unga blev sjuka och enstaka personer fick ett allvarligt sjukdomsförlopp. Idag publicerar vi data från influensasäsongen 2010-11 på webbplatsen. Rapporten innehåller rapporteringssystem, tabeller, figurer och analyser av epidemin.

Ladda ner rapporten i högermenyn