Denna vecka hittar man veckorapporten genom att klicka på länken här nedan. Om ett par veckor kommer det i stället att bli en pil på nyhetsbrevets förstasida att klicka på. Den kommer att indikera om influensaaktiviteten är på väg uppåt eller neråt, och om den är låg, måttlig eller hög i förhållande till tidigare år. När man klickar på pilen når man också rapporten.

Vi kommer att göra själva rapporten kortare än tidigare, och vi kommer bland annat ersätta tabeller över spridningen i Sverige med kartor. Hela rapporten kommer att finnas i ett dokument. Vi kommer inte, som förra året, att lägga fördjupningar i länkbara PDF-filer. Om något speciellt inträffar kommer vi att publicerad fördjupad information i nyhetsbrevet.

När kommer influensan och när når den toppen?

Inför säsongsstarten burkar vi få många frågor om hur kommande säsongen ska bli och när toppen kan förväntas. De första inhemska influensafallen har de senaste åren upptäckts allt tidigare på hösten genom förbättrad övervakning. Däremot har tidpunkten då toppaktiviteten har inträffat snarare förskjutits och inträffat allt senare under 2000-talet om vi undantar då 2009-2010 och 2010-2011, då pandemiviruset A(H1N1)2011 spreds tidigt. 1993, 1995 och 1999 inföll influensatopparna vid jultid. 2003 kom toppen vecka 1. Övriga säsonger har toppen infallit någon gång från slutet av januari till början av mars, och en relativt sen topp är det mest sannolika även i år. Tre säsonger, 1994-1995, 2000-2001 och 2002-2003, hade vi så lite influensa att det är tveksamt att man kan tala om någon topp.

Hur många kommer att bli sjuka?

Det högsta antalet laboratorieverifierade fall före pandemin rapporterades säsongen 2004-2005, och var strax över 2 000 inrapporterade fall. Pandemiåret 2009 var det över 11 000 fall, och 2010-2011 fler än 3 000. Vi vet aldrig exakt hur många som insjuknar i influensa, eftersom det bara är ett litet fåtal som det tas prov på, och många andra sjukdomar kan vara influensalika. Förra säsongen uppskattade vi, baserat på självrapporteringen i Sjukrapport (länk) och andelen positiva prover i övervakningsprovtagningen att mellan 380 000 och 980 000 personer insjuknade, alltså mellan 125 och 325 gånger fler än de som fick laboratoriediagnos. Under 1990-talet angav en studie att det gick cirka 1 000 influensafall på ett laboratorieverifierat fall. Med förbättrad diagnostik verifieras fler fall, och de siffror vi kommit fram till ser ut att vara rimliga.

Hur länge varar ett säsongsutbrott?

Under föregående säsong (2010-2011) cirkulerade tre olika virus i olika omgångar, och totalt hade vi hög influensaaktivitet med mer än 50 rapporterade fall per vecka i 17 veckor. Det är det längsta tidsperioden för hög influensaktivitet som vi någonsin noterat. Sedan år 2000 har tiden för hög aktivitet varierat mellan en vecka och 12 veckor med ett medeltal på nio veckor.

Vaccination alltid viktigt som skydd mot svår sjukdom

Influensaaktiviteten har alltså varierat i tid och omfattning mellan åren redan före pandemin. Pandemin 2009 förändrade epidemiologin, och gjorde epidemierna ännu mer oförutsägbara. I osäkra tider är en försäkring bra att ha. Den bästa försäkringen mot influensa är vaccination.

Inför årets säsong, liksom tidigare, rekommenderas de som hör till riskgrupp för svår sjukdom, unga som gamla, att vaccinera sig. Landstingens influensavaccinationer av riskgrupperna började denna vecka och vi hoppas att så många som möjligt låter vaccinera sig – för sin egen skull.

Säsongsvaccinet är av samma typ som använts utan problem under mer än 50 år. Det innehåller som tidigare tre influensatyper, men inte de förstärkande substanser (adjuvans) som fanns i pandemivaccinet.

Läs veckans influensarapport

/Annika Linde, Smittskyddsinstitutet