Bakterien Candidatus Neoehrlichia mikurensis upptäcktes för första gången i fästingar i Nederländerna 1999. Sedan dess har åtta fall av infektion med bakterien beskrivits hos människa, varav tre i Sverige. Det allra första fallet rapporterades i Sverige från Sahlgrenska sjukhuset och var en äldre man som insjuknade sommaren 2009. Sedan dess har även fall från Tyskland, Schweiz och Tjeckien beskrivits. Ytterligare två svenska patienter har senare diagnostiserats i Göteborg. Sju av de totalt åtta fallen hade ett nedsatt immunförsvar och flera av dem saknade mjälte. Risken för att bakterien ska orsaka sjukdom hos immunfriska individer är sannolikt mycket låg.

Bakteriens naturliga reservoar är olika gnagararter och överföring till människa sker via fästingbett. Även om cirka nio procent av gnagare i Sydsverige visats vara infekterade med bakterien, finns ingen klinisk rapportering som talar för att sjukdom orsakad av bakterien skulle vara vanlig efter fästingbett.