Ett av OIE:s huvudsakliga ansvarsområden är det preventiva arbetet att motverka antibiotikaresistens genom en rationell antibiotikaanvändning inom djurhållning.

OIE launches a web space dedicated to antimicrobial resistance

/Karin Wahlberg, Smittskyddsinstitutet