Sedan 1980 förekommer rabies på Svalbard och under perioden 1980-99 diagnostiserades sjukdomen hos 25 djur. Majoriteten av de drabbade djuren var polarrävar. Trots omfattande övervakning rapporterades inte något fall mellan 1999-2010, men i januari 2011 kunde rabies på nytt konstateras, även denna gång hos polarräv. Mellan den 16 september och den 5 oktober har ytterligare två rävar och åtta renar visats vara smittade och befolkningen och resande till Svalbard uppmanas nu att iaktta största försiktighet och generellt undvika kontakt med djur. Ingen människa har någonsin smittats av rabies på Svalbard.

/Anna-Lena Hammarin, Smittskyddsinstitutet