I samband med Hajj har det tidigare förekommit till exempel utbrott av meningokocksjukdom av typen A och W135. Därför vidtar hälsoministeriet i Saudiarabien varje år en rad försiktighetsåtgärder för att skydda pilgrimer från smittsamma sjukdomar. Till exempel screenas alla pilgrimer vid ankomst för vissa smittsamma sjukdomar som denguefeber, meningokockinfektion, mässling och gula febern samt vissa år även säsongsinfluensa.

Krav och rekommendationer för den som vill genomföra Hajj

För den som vill söka ett visum för att delta i Hajj finns särskilda krav och rekommendationer. Till exempel avråds äldre, svårt sjuka, gravida och barn från att genomföra Hajj. Den som söker visum måste också ha tagit vissa vaccinationer. Vilka vaccinationer det rör sig om varierar beroende på ålder och vilket land personen som söker visum kommer ifrån. Nedan följer krav och rekommendationer av vaccinationer som gäller genrellt inför resa till Saudiarabien:

För att få inresetillstånd kräver saudiska hälsovårdsmyndigheten att alla över två år har vaccinerats mot hjärnhinneinflammation – internationellt vaccinationskort ska medföras under resan.

 • Vaccinationen måste ha getts inom de senaste tre åren.
 • Vaccinationen får inte ha getts senare än tio dagar innan resan.
 • Vaccinet måste vara kvadrivalent meningokockvaccin.

Om du har varit i ett land där det finns en risk att smittas av gula febern så måste du kunna uppvisa ett intyg på mottagen vaccination mot sjukdomen.

Pilgrimer under 15 år som har varit i ett land där polio förekommer måste vaccinera sig mot polio innan de ansöker om visum till Saudiarabien. De här personerna kommer få ytterligare en dos poliovaccin oralt (OPV) av saudiska hälsomyndigheten när de anländer till Saudiarabien.

Pilgrimer rekommenderas att i samråd med sjukvårdspersonal kontrollera att alla rutinvaccinationer är uppdaterade, inklusive:

 • polio
 • mässling, påssjuka och röda hund (MPR – MMR på engelska)
 • stelkramp
 • difteri
 • kikhosta

Om ett barn följer med på resan det vara aktuellt att ändra på barnets vaccinationsschema för att tillgodose kraven för inresetillstånd i Saudiarabien. Rådgör med vårdpersonal på BVC i god tid innan resan.

Hepatit B är en sjukdom som sprids via kontakt med smittade kroppsvätskor och blod. Förekomsten av hepatit B är stor i Mellanöstern och Saudiarabien. Resenärer rekommenderas därför att vaccinera sig mot sjukdomen.

Pilgrimer som vill minska risken för att smittas av säsongsinfluensa bör vaccinera sig minst två veckor innan avresan. Barn mellan sex månader och åtta år kan behöva två doser influensavaccin för att få ett bra skydd.

Genom att iaktta försiktighet i samband med mat- och vattenintag så kan sjukdomar som hepatit A och tyfoidfeber undvikas. Personer som vill ha ett extra skydd kan dessutom vaccinera sig mot dessa sjukdomar.

Om du reser till Saudiarabien från ett afrikanskt land eller från ett annat asiatiskt land så kontrollera vilka regler som gäller för resevaccinationer i det särskilda fallet – i god till innan resan.

Andra saker som är viktigt att tänka på inför resan

 • Se till att alla i ressällskapet har en giltig reseförsäkring
 • Var försiktig med att äta på provisoriska restauranger.
 • Drick mycket vatten under resan för att undvika uttorkning men drick endast vatten ur tillslutna flaskor. Undvik kranvatten, dryckesfontäner och iskuber.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten eller med våtservetter.
 • Täck för mun och näsa med en näsduk när du hostar eller nyser.
 • Undvik närkontakt med sjuka människor eller med andra människor om du själv blir sjuk.
 • Undvik att dela vassa föremål, som t.ex. rakblad, med andra.
 • Om du blir sjuk under resan – kontakta en läkare.
 • Om du inte känner dig frisk när du kommer hem – sök medicinsk hjälp och meddela att du har varit utomlands och var du har varit.

/Ewa Netterlid, Smittskyddsinstitutet