Rabiesvirus utsöndras i saliven hos infekterade djur och smitta sker via bett eller slickning på skadad hud. Hund utgör den särklass vanligaste smittkällan men alla varmblodiga djur kan infekteras och sprida smittan vidare.
Det bästa sättet att skydda sig mot rabies är att undvika all kontakt med djur. Generellt rekommenderas inte rabiesvaccination i förebyggande syfte vid turistresor till Kina. Däremot bör vaccination övervägas till personer som ska vistas längre perioder i områden där vaccin inte finns att tillgå.
Vid en tänkbar exposition bör sjukvården snarast kontaktas för ställningstagande till behandling med vaccin och immunoglobulin. En viktig åtgärd som minskar risken att drabbas av rabies är att omgående tvätta sårområdet noggrant med tvål och vatten i 10-15 minuter, helst följt av riklig sköljning med huddesinfektionsmedel.

/Anna-Lena Hammarin, avdelningen för beredskap vid SMI

Referens:

Zhang J, Jin Z, Sun G-Q, Zhou T, Ruan S (2011) Analysis of Rabies in China: Transmission Dynamics and Control. PLoS ONE 6(7): e20891. doi:10.1371/journal.pone.0020891