I Stockholms läns landsting lanseras en kampanj under parollen ”Mindre antibiotika mer av eget försvar”. Bakgrunden är bland annat att Stockholms län har den högsta förskrivningen per person av antibiotika i hela landet. Den viktigaste målgruppen är småbarnsföräldrar eftersom överförskrivningen är störst till barn upp till sex år. Kampanjen genomförs på vårdcentraler, närakuter och barnavårdscentraler. Även förskolan ska få stöd för att informera småbarnsföräldrar om att de ska låta barnet stanna hemma någon dag extra i samband med infektioner. På så sätt minskas smittspridningen av förkylningar och luftvägsinfektioner mellan barn i förskolan.

Frisk utan antibiotika

I Sörmland och på Gotland satsar man på budskapet att man blir frisk utan antibiotika vid enkla infektioner som förkylningar. Strama Gotland går ut med tips och råd till gotlänningarna om vård av förkylning och luftvägsbesvär utan antibiotika. Förutom information i alla väntrum och på webben kommer det även att informeras i bussar och på öns apotek.

I landstinget i Sörmland informeras allmänheten om antibiotika, bland annat med information på affischer, bussar och bio. Inom ramen för kampanjen har man tagit fram en film som bland annat finns på Youtube. Samma budskap finns även i en sedan ett år pågående gemensam satsning av landstingen i Västmanland och Uppsala. I Västerbottens landsting ligger man också i startgroparna för en liknande informationssatsning.

/Karin Wahlberg, Smittskyddsinstitutet