Vid önskemål om Hepatit D-serologi hänvisar vi till Klinisk mikrobiologi vid Skånes Universitetssjukhus i Malmö eller till Klinisk virologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. För kvantitativ PCR för Hepatit D hänvisar vi till Klinisk virologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Prov som skickas till Smittskyddsinstitutet med önskemål om dessa analyser kommer att vidarebefordras till något av dessa laboratorier.