Antibiotikaanvändning bland såväl människor som djur är en riskfaktor för uppkomst och spridning av antibiotikaresistens. Kunskap om den aktuella antibiotikaförsäljningen till både livsmedelsproducerande djur och sällskapsdjur är därför viktig i arbetet för en klok användning av dessa läkemedel.
Nyligen har Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA publicerat sin första rapport
om försäljning av veterinärmedicinska antibiotika. Rapporten innehåller en analys av försäljningen i Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Nederländerna, Norge, Sverige, Schweiz och Storbritannien.

Rapporten visar bland annat att det finns betydande skillnader mellan olika länder i förskrivning av veterinärmedicinska antimikrobiella medel och att Sverige ligger på en jämförelsevis låg nivå. I årsrapporten SVARM, producerad av Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, finns utförligare beskrivning av det svenska läget inom veterinärmedicinen.

/Karin Wahlberg, Smittskyddsinstitutet