Under första halvåret 2011 rapporterades 406 fall (incidens 4,3 fall per 100 000 invånare) av gonorré vilket är en ökning med 16 fall (4 procent) jämfört med första halvåret 2010 då 390 fall (incidens, 4,1 fall per 100 000 invånare) rapporterades. Av fallen var 111 kvinnor och 295 män (se figur 1).

En ökande trend har setts bland kvinnor under senare år och även första halvåret i år noterades en ökning från 101 till 111 (10 procent) rapporterade fall i denna grupp jämfört med samma period föregående år. Bland heterosexuellt smittade män och i gruppen män som har sex med män sågs ingen större skillnad i antal rapporterade fall jämfört med samma period föregående år.

Medelåldern för heterosexuellt smittade män var 33 år och 34 år för män som haft sex med män. För kvinnor var den 26 år. Medelålder har inte ändrats påtagligt jämfört med tidigare år.

Mellan 1997 och 2009 sågs en signifikant ökning av fall i åldersgruppen 15-24 år bland både män och kvinnor, hos kvinnor i åldern 25-34 år och hos män i åldern 45-54 år. Under första halvåret 2011 skedde en ökningen i antal fall bland kvinnor i åldersgruppen 15-19 år från 22 till 29 rapporterade fall, och bland män i åldersgruppen 30-34 år från 39 till 47 rapporterade fall. En minskning sågs däremot bland männen i den yngsta åldersgruppen 15-19 år från 28 till 15 fall, vilket var en återgång till samma nivå som 2009 (se Figur 2-3).

Skillnader i smittland

Av de 114 män som smittas av gonorré genom sex med män var 82 procent smittade i Sverige jämfört med 75 procent föregående år. Framförallt rapporterades dessa fall från Stockholms län och Skåne. Av de 165 heterosexuellt smittade männen var 46 procent smittade i Sverige och resten utomlands. 62 procent av de 89 män som smittats heterosexuellt utomlands hade infekterats i Sydostasien.

Av de 104 kvinnorna hade 78 procent smittats i Sverige jämfört med 81 procent föregående år. 23 kvinnor (22 procent) hade smittats utomlands, framförallt i Västeuropa (22 procent) och Sydostasien (48 procent).

På landstingsnivå sågs den största ökningen under första halvåret 2011 i Kalmar län (från 2 till 19 rapporterade fall) på grund av spridning från utlandssmittade personer till lokala sexuella partners. Stockholms län har en pågående inhemsk spridning av gonorré i åldersgrupperna 15-34 år med en total ökning från 200 till 243 fall. En minskning sågs bland annat i Blekinge (från 5 till 1 fall), Gävleborg (från 9 till 4 fall) och Östergötland (från 7 till 4 fall).

Gonorré fortfarande är en relativt ovanlig sexuellt överförd infektion i Sverige jämfört med 1970-talet och början av 1980-talet, då flera tusen svenskar smittades varje år men trenden är sedan 1997 ökande såväl i Sverige som utomlands. Detta är oroande, speciellt då andelen bakteriestammar som är resistenta mot flertalet antibiotika ökar (se Epidemiologisk årsrapport 2010 ). Gonorré drabbar dessutom ofta samma grupper som har en ökad risk att exponeras för hiv, och en person som är infekterad av en sexuellt överförd infektion som gonorré löper en flera gånger ökad risk att bli smittad av hiv. Rådgivning som inbegriper motiverande samtal och självreflektion om riskbeteende samt erbjudande om hivtest till gonorrépatienter och deras partner/sexuella kontakter är därför angeläget.

Inga Velicko, Valerie Decraene, Torsten Berglund, Avdelningen för analys och prevention, Smittskyddsinstitutet