Frågor till gruppen ställs enklast via e-post till jerker.jonsson@smi.se som är sammankallande. Gruppen har möten cirka en gång varannan månad och tar då upp aktuella fall. Om snabbt svar behövs kan gruppen kommunicera mellan mötena. Det går också att försöka nå någon i gruppen via respektive arbetsplats (se nedan).

Initialer och ålder på patienten räcker som id-uppgift när frågor skickas via e-post.

Gruppen består av följande personer:

  • Boris Kan, infektionsläkare, Karolinska Universitetssjukhuset Solna
  • Harald Fjällbrant, lungläkare, Sahlgrenska Sjukhuset Göteborg
  • Jerker Jonsson, infektionsläkare, Smittskyddsinstitutet
  • Judith Bruchfeld, infektionsläkare, Karolinska Universitetssjukhuset Solna
  • Kristian Ängeby, klinisk bakteriolog, Karolinska Universitetslaboratoriet Solna
  • Lars-Olof Larsson, lungläkare, Angereds Närsjukhus
  • Leif Dotevall, biträdande smittskyddsläkare, Smittskyddsenheten Västra Götaland
  • Maria Norrby, infektionsläkare, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
  • Per Björkman, infektionsläkare, Malmö Allmänna Sjukhus
  • Sven Hoffner, chefsmikrobiolog, Smittskyddsinstitutet