Den norska rapporten NORM, NORM-VET 2010 , som beskriver antibiotikaförbrukning och antibiotikaresistens i Norge finns nu tillgänglig på Universitetssykehuset Nord-Norges webbplats. Motsvarande svenska rapport SWEDRES 2010 finns tillgänglig på Smittskyddsinstitutets webbplats.