Vid ett möte den 12-15 september i Baku, Azerbajdzjan, presenterade WHO en ny handlingsplan för att motverka och begränsa den snabba ökningen av resistent tuberkulos i Europaregionen.

Planen ”Consolidated action plan to prevent and combat multidrug - and extensively drug-resistant tuberculosis in the WHO European Region 2011-2015,” har tagits fram vid WHO:s Europakontor i Köpenhamn. Rapporten syftar till att stärka och samordna resurser för att bekämpa det folkhälsoproblem som tuberkulos innebär.

Inte i någon annan WHO-region är prevalensen av de allvarligaste formerna av resistent tuberkulos (M/XDR-TB) så hög som just i Europaregionen. Generellt kan sägas att problemet är störst i de östra delarna av regionen och det är också i öst behovet är störst av dessa insatser. Problem finns även i vissa sydeuropeiska länder.

Sju punkter för att förbygga och bekämpa resistent tuberkulos

Planen, som riktar sig till de 53 länderna i regionen bygger på följande sju punkter:

1. Begränsa utvecklingen av nya M/XDR-TB fall
2. Utvidga resistenstestning av M. tuberculosis vid regionens TB-laboratorier
3. Öka tillgången till effektiv behandling av resistent TB
4. Förbättra infektionskontrollen kring fall av resistent TB
5. Förbättra övervakningen inklusive rapportsystem och uppföljning
6. Stärka nationellt ledarskap i frågor rörande kontroll av resistent TB
7. Fokus på speciellt utsatta grupper

Dessa insatser är alla avgörande för en effektiv kontroll. WHO räknar med att 250 000 fall av MDR-TB kan undvikas om planens förslag genomförs. Åtgärderna skulle ge en kostnadsbesparing för samhället på 5 miljarder USD.

Stärkta insatser viktiga

SMI välkomnar initiativet att stärka insatser mot detta hot mot folkhälsan i regionen och stöder de av WHO föreslagna åtgärderna. Vad handlingsplanen innebär för svensk del kommer att diskuteras vidare, men övergripande handlar det om att se över rutiner.

Aktivt arbete kring resistent tuberkulos på SMI

SMI sammanställer och rapporterar regelbundet epidemilogiska data om nationell förekomst av resistent TB. Dessutom är SMI sammankallande i Sveriges expertgrupp inom MDR-TB där aktuella kliniska fall diskuteras utifrån ett kliniskt perspektiv.

TB-laboratoriet vid SMI utför också konfirmerande och utvidgade resistensstudier på kliniska isolat från hela landet och landets fem kliniska TB-laboratorier har kommit överens om en panel om 14 TB-läkemedel som testas vid samtliga fall av MDR-TB. Ambitionen är att erbjuda snabb och pålitlig information om resistensförhållanden för att tidigt kunna optimera behandling, uppnå smittfrihet samt bota de drabbade patienterna.

/Sven Hoffner, Smittskyddsinstitutet