Snuva, hosta, halsont – när hösten är här och förskolor, skolor och arbetsplatser har dragit igång efter sommar och semester är det ett ypperligt tillfälle även för bakterier och virus att sprida sig bland människor. Kroppen läker, med hjälp av immunförsvaret, på egen hand ut enkla infektioner. Antibiotika biter bara på bakterier och har ingen effekt mot vanliga förkylningsvirus. Genom att låta bli att ta antibiotika i onödan störs inte de nyttiga bakterierna i kroppen som annars riskerar att slås ut.

Information vid läkarbesök

Som ett stöd för läkare och patienter har Smittskyddsinstitutet nu tagit fram patientinformation om halsont, bihålebesvär, akut öroninflammation, luftrörskatarr och svinkoppor. Informationen finns i form av ett patientblad som kan överlämnas till patienten vid läkarbesöket och innehåller råd om när antibiotika ska användas eller inte användas vid dessa infektioner, förväntat förlopp av infektionen och när det finns skäl att uppsöka läkare igen. Patientinformationen bygger på Läkemedelsverkets och det tidigare nationella Stramas behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvården.

Genom att bli antibiotikasmart och endast använda antibiotika när det verkligen behövs kan vi minska smittspridning av sjukdomar och därmed bromsa resistensutvecklingen.