Behandlingsrekommendationerna kan laddas ner från RAV:s hemsida. I RAV ingår bland annat experter från Smittskyddsinstitutet, Karolinska Institutet och Läkemedelsverket.

Ladda ner rekommendationerna