Initiativet ligger väl i linje med regeringens patientsäkerhetssatsning där en klok antibiotikaanvändning är ett av fokusområdena.

Webbplats: Antibiotika eller inte?