• Tidig ökning av RSV-infektioner

  Publicerat

  RS-viruset (RSV) ger luftvägsinfektioner hos barn och många spädbarn kan bli så sjuka att de måste söka sjukvård. Under hösten och vintern har det rapporterats ovanligt många fall av RSV, och vi behöver…

 • Ny lag reglerar nationella vaccinationsprogram

  Publicerat

  Den 1 januari 2013 införs en ändring av smittskyddslagen. Den innebär att beslut om att ta in nya vaccin i nationella vaccinationsprogram i fortsättningen fattas av regeringen.

 • Influensakoll har över 2 300 deltagare

  Publicerat

  Många har gått med som rapportör i Influensakoll men vi behöver många fler. Det är enkelt att delta och färgkartor på webbplatsen visar hur influensan sprider sig över landet.

 • Hög täckning för HPV-vaccinationer i skolprojekt

  Publicerat

  Landstinget i Västernorrland beskriver ett framgångsrikt projekt för genomförande av catch up-vaccination mot HPV. Flickorna erbjöds vaccination på skolorna istället för på vårdcentraler. En strategi…

 • Ny nationell pandemiplan

  Publicerat

  Socialstyrelsen har i ett uppdrag från regeringen uppdaterat den nationella pandemiplanen. Planen ska fungera som ett stöd i den nationella beredskapsplaneringen inför en pandemisk influensa. Uppdateringen…

 • Ny rekommendation för behandling av halsfluss

  Publicerat

  Halsont leder varje år till många läkarbesök. Samtidigt läker de flesta halsinfektioner ut av sig själva. Med nya tydligare behandlingsrekommendationer ska det bli lättare att avgöra vilka patienter…

 • Fler följer hygienrutinerna men inte alla

  Publicerat

  Den senaste mätningen av hur bra vårdpersonalen följer basala hygienrutiner från Sveriges kommuner och landsting (SKL) visar att sju av tio följer kläd- och hygienrutinerna. Det som flest missar är att…

 • Utbrott av salmonella

  Publicerat

  Ett 30-tal personer från olika delar av Sverige har smittats av samma salmonellatyp. Det ger misstanke om en gemensam smittkälla. Smittskyddsinstitutet har nu skickat ut en enkät till de smittade och…

 • Hela Arabiska halvön riskområde för nytt coronavirus

  Publicerat

  Fler fall av det nya coronaviruset har upptäckts i Saudiarabien och Qatar. Det har även rapporterats fall från Jordanien. Därför ändras rekommendationerna för vilka patienter som sjukvården ska provta…

 • Fler smittas av kikhosta

  Publicerat

  Antalet fall av kikhosta ökar. Under november 2012 rapporterades 51 nya fall, det högsta antalet fall per månad sedan 2008. Kikhosta är en allvarlig sjukdom för spädbarn som oftast smittas av vuxna…

 • Support för vaccinationsregistret

  Publicerat

  Vaccinationsregistret startar den 1 januari 2013 men redan nu kan du kontakta vaccinationsregistrets support för frågor. Supporten vänder sig i första hand till vaccinatörer som ska registrera vacciner…

 • Rabies i Grekland

  Publicerat

  Grekland har varit rabiesfritt de senaste 25 åren, men nu verkar infektionen åter ha fått fäste i norra delen av landet. En räv har tidigare bekräftats smittad och för en månad sedan insjuknade även…

 • Hiv ökar i Östeuropa och Centralasien

  Publicerat

  Fler än 121 000 nya hivfall rapporterades 2011 från länderna som ingår i världshälsoorganisationen WHO:s Europaregion, visar ny statistik från europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC och WHO. Det är…

 • Tyck till om SMI:s kunskapsunderlag

  Publicerat

  Smittskyddsinstitutet (SMI) har gett en grupp experter uppdraget att ta fram kunskapsunderlaget ”Tecken på allvarlig infektion hos barn”. Från och med nu finns underlaget ute på så kallad öppen remiss…

 • Så slipper du bli magsjuk av julbordet

  Publicerat

  Under julen ökar risken för matförgiftning och maginfektioner. God handhygien och god kunskap om hur man hanterar maten minimerar risken, men det är också viktigt att den som känner sig magsjuk låter…

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , , 13 Nästa